När företagen som har dykt upp i The Lobby får frågan varför de gör det, står det klart att inget överträffar möjligheten till det fysiska mötet – med både nya och gamla kunder såväl som samarbetspartner.

I snitt är det varje vecka ett eller ett par nya varumärken som för någon månad gör sig hemmastadda i The Lobby, på Regeringsgatan i centrala Stockholm. Att de är i vitt skilda faser av sin varumärkesutveckling är en del av attraktionen: koncept under sitt första levnadsår syns sida vid sida med nya idéer som prövas av veteraner som Husqvarna och Löfbergs.

Vi frågade företagen en uppsättning frågor att besvara – inte minst om deras syften och förhoppningar inför perioden. Och kanske inte så förvånande är det just mötena ansikte mot ansikte som tycks locka allra flest företag att närvara. Den växande e-handeln bidrar förstås till behovet av tillfälliga och intensiva fysiska exponeringstillfällen.

Hopp om försäljning nämns i och för sig ofta i svaren, men ännu oftare nämns önskan att sprida kännedom till en ny målgrupp med stort mode- och designintresse. Vanligt är det också med önskningar om etablering av minst en ny distributörsrelation.

Här följer ett axplock av ambitionerna bakom varumärkenas satsning i en både fysisk och digital miljö.

Varumärken: Därför är fysiskt och digitalt ett måste


1. Rivstarta en lansering

”För Vint-ish, som helt nytt på marknaden, är The Lobby ett spännande koncept för att fira lanseringen med en rivstart”, svarar Vint-ish – drivet av återbruksprofilen (poddaren med mycket mera) Sofia Thelfer – på frågan om syftet.

2. Kunderna får ”känna och klämma”

I situationer där Sofia Thelfer själv är kunden upplever hon ofta att showrooms och andra fysiska platser är viktiga även för nätbutiker. Och för egen del sätter hon extra värde på att se sina prylar på plats i en ”riktig” butik, där folk också kan känna och klämma.

3. Pilottesta nya produkter

Till sist kommer möjligheten att testa vilka saker som helt säljer och inte, och ”i realtid få tweaka utbudet så det passar efterfrågan från dag till dag”, konstaterar Sofia Thelfer.

4. Expandera utomlands

För finländska HAVU Cosmetics, med sitt naturliga lyxläppstift som till och med kan komposteras, blev närvaron på The Lobby första steget i en tilltänkt Europaexpansion. Målet var följaktligen både varumärkeskännedom och försäljning såväl som samarbeten för framtida försäljning.

5. Experimentera med nya koncept

För redan storskaliga varumärken ger The Lobby en trygg zon att testa helt nya koncept – för utvärdering av vad som i nästa steg skulle kunna rullas ut bredare. Kaffetillverkaren Löfbergs, till exempel, såg The Lobby som en bra plats att skapa en inspirerande och lärande atmosfär med fokus på ansvarstagande, hållbarhet och cirkulärt tänkande – inramad med en schyst och modern kaffeupplevelse.