Är det ens marknadsföring? När cykeltillverkaren Batavus engagerar sig tillsammans med cyklisters och fotgängares intresseföreningar – och bjuder till seminarium i The Lobby – märks genuint engagemang för en annorlunda stad.

Det var den 17 september som en rad cyklings- och fottrafiksintresserade aktörer samlade likasinnade till ett seminarium i The Lobby. Fotgängarnas förening, Fot, presenterade en Trafikverksstödd studie av hur cityhandel egentligen kan väntas påverkas om tillgängligheten med bil begränsas.

Å ena sidan färre bilister som fyller bakluckorna, å andra sidan fler cyklister och fotgängare som stannar längre, kommer oftare och har det mysigare.

Forskare, åkare, tillverkare …

Medverkande från organisationerna Cykelfrämjandet och Svenska Cykelstäder fanns på plats, liksom en forskare från Trafikutredningsbyrån samt företrädare för cykelåkeriet Movebybike och cykeltillverkaren Vartex Batavus – den sistnämnda hyresgäst i The Lobby under hösten.

Batavus har mer än hundraårig historik från sitt hemland, cykelnationen Nederländerna. Beslutet att tillfälligt ta fysisk plats i centrala Stockholm, närmare bestämt The Lobby, har syftat just till att driva frågan om hållbar trafik, men även att kunna informera om produkterna.

Företaget driver självt ett initiativ kallat Cykeltrafikomläggningen.

Missförstådd potential

Kanske inte helt överraskande kunde Fotgängarnas förening vid seminariet presentera stöd för att begränsningar av biltrafiken kan medföra stora fördelar för handlare i shoppingområden.

Det gäller inte minst när de bilfria områdena görs stora och sammanhängande. Ändå ställer sig handlare ofta negativa till inskränkningar av biltrafiken, av rädsla att förlora kunder som handlar enligt dagens mönster.

Tänkt att ge fler samarbetspartner

Batavus cyklar säljs i Sverige hos ett hundratal butiker. Den tillfälliga närvaron på The Lobby mitt i Stockholm har just det sammansatta syftet att både driva frågan om hållbar trafik och att informera om produkterna. Möjligheten att provcykla är viktig. Hos kunder som bara får prova på att komma upp i sadeln på en elcykel väcks ofta önskan om att få äga en.

När det gäller hållbarhet och stadsutveckling har ett syfte varit att skapa nya kontakter och att hitta fler samarbeten inom Cykeltrafikomläggningen.

Batavus skyltar för The Lobby-miljön lyfter fram att hälften av alla bilresor i Sverige är kortare än fem kilometer. I tätorter är 70–80 procent av resorna under fyra kilometer långa.

”Vi tror att det behövs en Cykeltrafikomläggning – att människor helt enkelt väljer cykeln framför bilen”, skriver Batavus på sina skyltar.

”Det vore bra för klimatet, folkhälsan och våra stadsmiljöer.”