Hållbarhet och klimatfrågor ligger högt upp på politikernas och företagens agenda och är bland de främsta punkterna på deras att göra-listor.  Trots detta är det svårt att svara på hur stort avtryck Almedalsveckan gör på miljön.

Resumé insikt har tittat på hur hållbart Almedalen egentligen är. Klimat och hållbarhetsfrågor, som är en otroligt viktig fråga idag, verkar enligt tidningen bortses ifrån när det gäller själva evenemanget.

Enligt Resumé Insikt (betalvägg) går det åt omkring 400 flygresor, 500 hyrbilar, 120 färjeturer och 68 miljoner liter vatten under en politikervecka – och då har man inte än tagit upp engångsmaterialet och antalet ”goodiebags” och presenter som har delats ut under veckan.

Tidningen belyser paradoxen i hur pass svårt det är att uppskatta Almedalsveckans miljöbelastning och CO2-avtryck, trots att det är en av evenemangets huvudfrågor. Totalt arrangeras 694 olika programpunkter kring detta under årets samling, vilket kan jämföras med de totala antalet 1958.

Resumé Insikt har utan framgång försökt få en totalbild över läget, medger man.

(Foto: Priscilla Du Preez / Unsplash)

Aktivt arbete för att förbättra hållbarheten

Ett glädjande besked är att projektledaren för Almedalsveckan, Mia Stuhre aktivt arbetar med att utforma veckan till att vara mer hållbar och miljömedveten. Enligt henne själv har de som mål att vara fossilfria inom 9 år.

Hon nämner också för Resumé att de hellre arbetar med uppmuntran än represalier för att skapa förändring. Bland annat genom att ha tagit fram en checklista med miljökriterier – de som klarar två punkter i varje kategori av listan tilldelas ett diplom att visa upp. Enligt Mia Stuhres uppfattning har även antalet ”goodiebags” minskat i jämförelse med andra år.

Matsvinn och ål

Mycket bjudmat erbjuds under veckan. Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl säger till Resumé att det är stor risk för matsvinn.

”Jag hoppas ingen bjuder på ål…” säger hon och syftar på den europeiska ålens hotade tillstånd.

Naturskyddsföreningen ligger i år – inte helt oväntat – i framkant när det gäller klimattänket. De som besöker dem tvingas exempelvis att dricka ur porslinsmuggar för att minska användningen av engångsartiklar.

Inte ett dåligt evenemang

Almedalsveckan är ett utmärkt tillfälle för nätverkande och skapar möjligheter att diskutera och initiera handling i viktiga frågor – vilket inte ska underskattas. Men att ta en extra titt på vad som kan förändras ur miljösynpunkt kan göra evenemanget ännu bättre. Framför allt kan undersökning och analys av siffror på klimatavtryck hjälpa till att ta stora kliv framåt.

Det visar inte minst den här granskningen.

(Foto: Chandana Ban / Unsplash)